Pracujesz w urzędzie gminy lub urzędzie stanu cywilnego?
Zapraszamy na szkolenia z obsługi aplikacji ŹRÓDŁO
Centralny Ośrodek Informatyki - logo

Program szkoleń

 
 

BUSC szkolenie zaawansowane


Do urzędu przychodzi ojciec, żeby uznać narodzone dziecko, dla którego sporządzono już akt urodzenia.

Musisz zmigrować akt stanu cywilnego z papierowej księgi wraz ze wzmiankami i przypiskami.

W związku z przysposobieniem musisz stworzyć nowy akt urodzenia oraz zmienić numer PESEL dziecka.

Praktyczne rozwiązania tych i innych przypadków, z którymi możesz spotkać się w swojej pracy znajdziesz na szkoleniu z aplikacji ŹRÓDŁO – Moduł BUSC – zaawansowany.

 • Transkrypcja aktu
 • Migracje aktów
  • Dodawanie Księgi Stanu Cywilnego
  • Migracja
  • Dane migrowania
  • Migracja wzmianek
  • Migracja przypisków
  • Migracja z pliku
 • Akt zgonu
  • Tworzenie aktu zgonu dla osoby o nieustalonej tożsamości
  • Tworzenie aktu zgonu po identyfikacji zwłok
 • Uznanie ojcostwa
  • Dziecka poczętego lecz nieurodzonego (w łonie matki)
  • Dziecka urodzonego nie posiadającego aktu urodzenia
  • Dziecka urodzonego posiadającego akt urodzenia
  • Dziecka, które zmarło
 • Przysposobienie
  • Wzmianki o przysposobieniu skutkującym stworzeniem nowego aktu
  • Status aktu i jego widoczność
  • Przysposobienie a nr PESEL
  • Sporządzenie nowego aktu urodzenia w związku z przysposobieniem.
 • Zlecenia:
  • Zlecenia usunięcia niezgodności
   • Tworzenie zlecenia – moduł PESEL
   • Realizacja zlecenia – moduł BUSC
  • Tworzenie zleceń
  • Rodzaje zleceń
  • Realizacja zleceń migracji aktu
  • Realizacja zleceń przesłania zadania
  • Realizacji innych zleceń
 • Raporty
  • Generowanie raportów
  • Pobieranie raportów


 
Już niedługo kolejne terminy szkoleń.
Jeżeli chcesz być o nich poinformowany lub masz pytania na ich temat zapraszamy do kontaktu szkolenia.zrodlo@coi.gov.pl.
 

BUSC


szkolenie zaawansowane


wybierz
 
 
 

Szkolenia odbywają się w godzinach 8.30 – 15.30

Jak się zapisać

Za pomocą interaktywnego formularza: link do formularza

Więcej informacji

Napisz e-maila na adres: szkolenia.zrodlo@coi.gov.pl lub zadzwoń: 22 465 91 22

 

BUSC szkolenie podstawowe


Nupturienci chcą zawrzeć związek małżeński za granicą i zgłaszają się do urzędu, żeby złożyć zapewnienie i otrzymać odpowiednie zaświadczenie.

Po rejestracji aktu zgonu chcesz zaktualizować rejestr PESEL, dodać przypiski do innych aktów, wydać odpis oraz uzupełnić dane do GUS.

Pojawiła się rozbieżność w danych występujących w aktach i rejestrze PESEL, chcesz zaktualizować rejestr PESEL.

Praktyczne rozwiązania tych i innych przypadków, z którymi możesz spotkać się w swojej pracy, znajdziesz na szkoleniu z aplikacji ŹRÓDŁO – Moduł BUSC - podstawy.

 • Co to jest SRP?
 • Wygląd aplikacji ŹRÓDŁO
 • Działanie aplikacji ŹRÓDŁO
 • Struktura modułu BUSC
  • panel użytkownika
  • akcje główne
  • funkcjonalność poszczególnych akcji
 • Omówienie zasady tworzenia aktu urodzenia
 • Wyszukiwanie w module BUSC
 • Wydawanie odpisów
 • Uzupełnianie danych do GUS
 • Tworzenie aktu urodzenia
  • zaznaczenie terminu w kalendarzu
  • protokół zgłoszenia urodzenia dziecka
  • akt urodzenia
  • nadanie numeru PESEL
  • zameldowanie
 • Tworzenie aktu małżeństwa
  • zadanie
  • zapewnienie
   • zaświadczenie do ślubu konkordatowego
   • zaświadczenie do ślubu za granicą
   • protokół
   • akt małżeństwa
   • półautomatyczne przypiski
   • aktualizacja rejestru PESEL
 • Tworzenie aktu zgonu dla osoby o ustalonej tożsamości
  • projekt aktu
  • aktualizacja rejestru PESEL
  • półautomatyczne przypiski
 • Zlecenia
  • realizacja zlecenia usunięcia niezgodności otrzymanego z Organu Gminy
  • tworzenie zlecenia migracji aktu
 • Omówienie modułu PESEL dla USC
  • działanie modułu PESEL
  • rejestracja zmiany danych z zakresu stanu cywilnego
  • usuwanie niezgodności w danych z zakresu stanu cywilnego


 
Już niedługo kolejne terminy szkoleń.
Jeżeli chcesz być o nich poinformowany lub masz pytania na ich temat zapraszamy do kontaktu szkolenia.zrodlo@coi.gov.pl.
 

BUSC


szkolenie podstawowe


wybierz
 
 
 

Szkolenia odbywają się w godzinach 8.30 – 15.30

Jak się zapisać

Za pomocą interaktywnego formularza: link do formularza

Więcej informacji

Napisz e-maila na adres: szkolenia.zrodlo@coi.gov.pl lub zadzwoń: 22 465 91 22

 

PESEL/RDO


Ze zlecenia dowiadujesz się, że w historycznych danych adresowych wystąpiły niezgodności, które trzeba usunąć.

Podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego dla obywatela RP okazuje się, że nie posiada on numeru PESEL.

Musisz wygenerować raport wygasających i unieważnionych dowodów.

Praktyczne rozwiązania tych i innych przypadków, z którymi możesz spotkać się w swojej pracy, znajdziesz na szkoleniu z aplikacji ŹRÓDŁO – Moduły PESEL i RDO.

 • WSTĘP
  • Co to jest SRP?
  • Wygląd aplikacji ŹRÓDŁO
  • Działanie aplikacji ŹRÓDŁO
 • PESEL
  • Wyszukiwanie osoby w module PESEL
  • Nadawanie numeru PESEL w szczególnych przypadkach
  • Realizacja czynności meldunkowych
   • zameldowanie
   • wymeldowanie
   • anulowanie zameldowania/wymeldowania
   • rejestracja wyjazdu/powrotu z zagranicy
  • Akcje dostępne tylko dla cudzoziemców
  • Usuwanie niezgodności
  • Zlecenia, wysyłanie, wyszukiwanie, odbieranie zleceń i ich realizacja
 • RDO
  • Wyszukiwanie w module RDO
  • Nadawanie numeru PESEL z poziomu RDO
  • Obsługa i akcje możliwe do wykonania na wniosku
  • Wysyłanie zlecenia usunięcia niezgodności z modułu RDO
  • Obsługa i akcje możliwe do wykonania z dowodem osobistym
  • Udostępnianie danych przetwarzanych w RDO
  • Udostępnianie danych w trybie jednostkowym - sprawy
  • Raporty
  • Zlecenia unieważnienia dowodów - realizacja
  • Zlecenia informacyjne


 
Już niedługo kolejne terminy szkoleń.
Jeżeli chcesz być o nich poinformowany lub masz pytania na ich temat zapraszamy do kontaktu szkolenia.zrodlo@coi.gov.pl.
 

PESEL/RDO

wybierz
 
 
 

Szkolenia odbywają się w godzinach 8.30 – 15.30

Jak się zapisać

Za pomocą interaktywnego formularza: link do formularza

Więcej informacji

Napisz e-maila na adres: szkolenia.zrodlo@coi.gov.pl lub zadzwoń: 22 465 91 22

 
 
 
 

Proces zapisu na szkolenia

 
Wybierz szkolenie, które cię interesuje i wypełnij formularz rejestracyjny.
 
Wydrukuj zamówienie, które dostaniesz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 
Zanieś je do podpisu do osoby odpowiedzialnej w urzędzie.
 
Wyślij zamówienie. Możesz wysłać:
 1. skan zamówienia e-mailem na adres: szkolenia.zrodlo@coi.gov.pl,
 2. faxem na numer:
  22 250 29 87.
 

Trenerzy

 
 
 
Szkolenia przygotowali i poprowadzą trenerzy, którzy doskonale znają założenia programu SRP, działanie aplikacji ŹRÓDŁO oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
Kontakt z uczestnikami szkoleń w Łodzi pozwolił nam dobrze poznać specyfikę pracy w urzędzie i zrozumieć, jak ważna jest profesjonalna obsługa obywatela podczas załatwiania spraw w urzędzie.
 
Sylwia Zarańska
Urszula Świetlińska
Jarosław Wojtyra
 
 

Opinie o naszych szkoleniach/trenerach

 
 

Miło i sympatycznie. Trenerzy bardzo dobrze przygotowani - a co najważniejsze - w sposób zrozumiały przekazują swoją wiedzę. Z przyjemnością dziękuję za profesjonalne szkolenia. Polecam się do dalszej współpracy i pozdrawiam cały zespół.

 
 
 

Bardzo kompetentny Pan prowadzący szkolenie. Umiał udzielić odpowiedzi na każde zadane pytanie i pomimo, iż na co dzień nie pracuje w USC - doskonale orientuje się w naszych przepisach.

 
 
 

Szkolenie było rewelacyjne. Trenerzy bardzo dobrze przekazywali wiedzę. Baaardzo mili. Szkolenie było bardzo ciekawe. W takich szkoleniach to aż chce się brać udział.

 
 

Ocena szkoleń z SRP dla liderów w Łodzi

 
 
 
 
 
 
 
 

Centralny Ośrodek Informatyki


ul. Konstruktorska 12
02-676 Warszawa
tel.: +48 22 465 91 22
fax: +48 22 250 29 87

szkolenia.zrodlo.gov.pl               Napisz do nas: szkolenia.zrodlo@coi.gov.pl